VIDEO CHỌN LỌC

Cuộc sống trên tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ
Với lượng giãn nước đầy tải 100.000 tấn và sàn đáp rộng 78m, tàu sân bay Gerald R. Ford có thể chở hơn 75 máy bay và 4.539 thủy thủ đoàn.