VIDEO CHỌN LỌC

Chiến đấu cơ F-15 Advanced phiên bản nâng cấp trang bị hỏa lực mạnh cỡ nào?
Đối với các cuộc tấn công chính xác, F-15 Advanced Eagle có thể mang tới 24 quả bom đường kính nhỏ, bom tấn công và tên lửa chống bức xạ.