Nhiều người đọc

Tin mới cập nhật

Vì sao Thảo "lụi" lộng hành?
Vấn đề được nhiều người đặt ra là hành vi đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất đai… của băng nhóm Thảo "lụi" diễn ra trong thời gian dài; người dân và doanh nghiệp liên tục tố cáo nhưng vì sao vẫn không được xử lý rốt ráo?

Trọng án

Xem thêm

Kỳ án thế giới

Xem thêm

Trật tự xã hội

Xem thêm